MSC

MSC står for bæredygtigt og sporbart fiskeri

MSC er din garanti for at den fisk du spiser er fanget under bæredygtige, skånsomme og kort sagt, ordentlige forhold. Mærkningen er anerkendt over hele verden og bygger grundlæggende på 3 hovedprincipper, som er bæredygtige fiskebestande, minimering af påvirkningen af miljøet og effektiv forvaltning.

Det betyder i praksis at MSC certificerede skibe og producenter er medansvarlige for at fiskeriaktiviteten ligger på et niveau der er bæredygtigt for fiskebestanden, økosystemet og mangfoldigheden i havene. Samtidigt betyder det at skibene er forpligtede til jævnligt deltage i undersøgelser og dele GPS data, der sikrer at fiskeriet forvaltes godt og at båden ikke fisker i beskyttede områder.

Kravene til et certificeret fartøj er skrappe og organisationen Marine Stewardship Council holder et skarpt øje med både skibene og fiskebestandene løbende. En certificering løber i en periode på 5 år, og skal derefter fornyes for at opretteholde status som MSC certificeret.

For dig som kunde betyder et at når du ser det blå MSC mærke på emballagen i supermarkedet, kan du være sikker på at fisken kommer fra et bæredygtigt, sporbart og ikke mindst skånsomt fiskeri. Som producent og en del af forsyningskæden er Havet’s også påkrævet at leve op til kravene om sporbarhedsverificering.

Læs mere om MSC her

0
1
2
3
4
5